Green Energy Day 2021: de dag waarop alle duurzaam opgewekte energie ‘op’ is

16 februari 2021

16 februari is het Green Energy Day 2021 in Nederland. Dat betekent dat alle duurzame energie die in Nederland wordt geproduceerd ‘op’ is voor dit jaar, als je de hoeveelheid uitzet in tijd. Maar niet bij de waterschappen. Daar valt Green Energy Day pas begin juni. Wat doen de waterschappen om energieneutraal te werken?

In 2020 viel Green Energy Day nog op 10 februari en daarmee is deze dag 5 dagen opgeschoven ten opzichte van vorig jaar. Ook de waterschappen hebben er weer een aantal dagen bij gewonnen: daar viel Green Energy Day vorig jaar in mei.

Datum blijft opschuiven

Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat het aandeel duurzame energie in Nederland 12,8% van het totale energieverbruik zal zijn in 2021. In tijd uitgedrukt zijn dat 47 van de 365 dagen.

Bij de waterschappen lag het percentage van het energieverbruik dat de waterschappen zelf opwekken in 2019 al op 40,3%, dat blijkt uit de Klimaatmonitor 2019. Bij dezelfde hoeveelheid duurzaam opgewekte energie zou Green Energy Day 2021 voor de waterschappen ergens eind mei dit jaar vallen. Maar de waterschappen werken continu aan nieuwe duurzame energieprojecten en daarnaast aan energiebesparing, waardoor Green Energy Day voor de waterschappen dit jaar naar verwachting begin juni valt. Die datum zal ieder jaar een stukje opschuiven richting het einde van het jaar.

Energie uit poep en plas

In 2025 willen de waterschappen volledig energieneutraal zijn. Hoe wekken ze duurzame energie op? De waterschappen hebben voor de periode tot en met 2025 123 geplande duurzame energieprojecten, waarvan 83 projecten zijn gericht op de opwekking van zonne-energie.

Via de Energie- en Grondstoffenfabriek werken de waterschappen aan nieuwe manieren om energie en grondstoffen uit afvalwater te halen. Het slib dat overblijft na de zuivering van afvalwater wordt vergist en daarbij komt biogas vrij: groene energie uit poep en plas. Ook investeren de waterschappen in zonnepanelen en windmolens op hun terreinen. En werken ze volop mee aan aquathermie (TEA en TEO: thermische energie uit afval- en oppervlaktewater).

Terreinen beschikbaar voor andere partijen

Behalve de eigen investeringen in duurzame energie stellen de waterschappen hun terreinen ook beschikbaar voor andere partijen om duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Dit komt dus bovenop de 40,3% aan energie die de waterschappen zelf opwekken. En de elektriciteit die de waterschappen op dit moment nog niet zelf duurzaam kunnen opwekken, wordt vrijwel geheel groen ingekocht.

Green Energy Day voor 100% hernieuwbare energie

Green Energy Day is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Met als doel: 100% hernieuwbare energie in 2050.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn