Grote waterschapsprojecten zonder stikstofuitstoot: het kan

10 augustus 2020

Het hoogheemraadschap van Rijnland bewijst dat het kan: grote projecten uitvoeren zonder stik-stofuitstoot. Bij een project om de waterkwaliteit bij de Langeraarsche plassen te verbeteren, gaat het waterschap 470.000 m3 bagger en grond uitstootvrij afgraven door de inzet van elektrisch materieel.

Sinds mei 2019 kwamen veel grote uitvoeringsprojecten in de bouw en in de grond-, weg- en waterbouw stil te liggen. Oorzaak was de uitspraak van de Raad van State dat de Programma-aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving. Het oplossen van het stikstofprobleem is een zware kluif voor het kabinet en vraagt nog de nodige tijd. Daarom is er maar één manier waarop op korte termijn projecten kunnen worden uitgevoerd zonder beschermde natuur aan te tasten: geen stikstof uitstoten.

Inzet elektrisch materieel

Aansluitend op de uitspraak van de Raad van State heeft het hoogheemraadschap van Rijnland naar aannemers de ambitie uitgesproken om het project Langeraarsche plassen voor een groot deel uitstootvrij uit te voeren. De aannemers zijn deze uitdaging aangegaan. Het resultaat: de uitstootvrije ontgraving van 360.000 m3 bagger en 110.000 m3 grond door het gebruik van elektrisch materieel. Hierdoor wordt onder andere het nabij gelegen stikstofgevoelige Natura2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen zoveel mogelijk ontzien.

Meer uitstootvrij werken

Volgens het hoogheemraadschap van Rijnland laat dit zien dat opdrachtgevers bij hun aanbestedingen de markt kunnen stimuleren om meer uitstootvrij te werken. Dat is in het belang van natuur, bouw en landbouw en van de voortgang van het werk van de waterschappen.

Beschermen van de natuur

Rogier van der Sande, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland: “Als waterschappen moeten we op een verantwoorde manier omgaan met onze leefomgeving. Dit betekent ook dat we de kwetsbare natuur in ons land moeten beschermen. Dat dit bij de Langeraarsche plassen lukt, is een voorbeeld van de innovatiekracht van de watersector. Dit neemt niet weg dat de opgave groot is en dat de weg naar een stikstofvrije waterbouw een lange is. Maar als de waterschappen zoals hier als launching customer optreden, kan dat de transitie wel versnellen.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn