Handreiking digitale transformatie om elkaars ’taal’ te verstaan

15 oktober 2020

De Unie van Waterschappen heeft samen met experts van de waterschappen de handreiking Digitale transformatie gemaakt. De handreiking helpt waterschappers van verschillende disciplines om de digitale transformatie succesvol én binnen de kaders van de wet te laten verlopen.

Waterschappen zijn al enige jaren volop bezig met digitalisering en de digitale transformatie. Op basis van deze ontwikkelingen proberen de waterschappen hun werk beter, sneller, slimmer en goedkoper te organiseren. Dat geldt voor alle onderdelen van het werk: de waterkeringen, het watersysteem, de rioolwaterzuiveringen en de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Wat staat er in de handreiking?

De handreiking ondersteunt de waterschappen bij deze ontwikkelingen door op een eenvoudige wijze inzicht te geven in de wet- en regelgeving waar waterschappen in het digitale tijdperk mee te maken hebben. De handreiking gaat over juridische regels, maar is bedoeld voor alle waterschappers die in hun werk te maken krijgen met de digitale transformatie.

In de handreiking komen onder andere wetten aan de orde die de dienstverlening raken en wetten die bepalen hoe en waar waterschappen hun informatie opslaan, beheren en verspreiden. Ook wordt uitgebreid ingegaan op innovatieve technieken en de juridische valkuilen die daar bij komen kijken.

Waarom deze handreiking?

De waterschappen krijgen steeds meer te maken met nieuwe digitale ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Vaak raken die verschillende disciplines en afdelingen van het waterschap en dat vraagt om multidisciplinaire samenwerking. Daarom moeten collega’s inzicht krijgen in elkaar vakgebied: elkaars ’taal’ leren verstaan. De handreiking biedt inspiratie voor waterschappers met verschillende disciplinaire achtergronden. Zodat ze elkaar de juiste vragen stellen en elkaar versterken om van de digitale transformatie bij de waterschappen een succes te maken.

Bovendien zijn waterschappen publiekrechtelijke organisaties. De wetgever bepaalt voor een groot deel het kader waarin waterschappen opereren. Hierdoor krijgen juristen steeds vaker met een nieuw soort wetgeving te maken en waterschappers van andere disciplines merken ook de alsmaar toenemende invloed van juridische regels op hun dagelijkse werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan waterschappers die zich bezighouden met architectuur, informatieveiligheid, informatiehuishouding, communicatie en dienstverlening. De handleiding biedt op eenvoudige wijze inzicht in de bijbehorende wet- en regelgeving.

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is het overschakelen op en het doelmatig gebruiken van digitale middelen om de prestaties van een organisatie te verbeteren. Met vernieuwende technologie wordt gestreefd naar een innovatief en flexibel businessmodel. Zo worden nieuwe waarden en ervaringen gecreëerd voor de maatschappij en voor de eigen werknemers.

Sociale verandering

Niet alleen de techniek achter het werk verandert door de digitale transformatie, maar ook de manier waarop processen en de organisatie zijn ingericht. Hoewel de techniek een dominante rol speelt bij deze ontwikkelingen gaat het in wezen om een sociale verandering binnen organisaties en de samenleving als geheel.

Bekijk de handreiking

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn