Handreiking waterschapsverordening definitief vastgesteld

21 april 2020

Tijdens de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 27 maart is de concept-Handreiking waterschapsverordening definitief vastgesteld. De Unie heeft dit document samen met Het Waterschapshuis opgesteld om de waterschappen te ondersteunen bij het maken van hun digitale waterschapsverordening voor de Omgevingswet.

Tijdens de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 27 maart is de concept-Handreiking waterschapsverordening definitief vastgesteld. De Unie heeft dit document samen met Het Waterschapshuis opgesteld om de waterschappen te ondersteunen bij het maken van hun digitale waterschapsverordening voor de Omgevingswet.

Als de Omgevingswet in werking treedt, moeten alle algemeen besturen van de waterschappen een digitale waterschapsverordening opstellen. De meeste waterschappen zijn hier al druk mee bezig. In de verordening staan alle regels die het waterschap stelt over de fysieke leefomgeving binnen zijn beheergebied. Denk aan regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater in het beheergebied van een waterschap. De waterschapsverordening is de opvolger van de huidige keur.

Wat staat er in de handreiking?

De handreiking geeft inzicht in de juridische en digitale eisen die de Omgevingswet stelt aan de waterschapsverordening. In de bijlagen staan verschillende praktijkvoorbeelden en modellen. De handreiking geeft waterschappen handvatten om te komen tot een eigen digitale waterschapsverordening. De Handreiking waterschapsverordening staat op hetwaterschapshuis.nl/trowa.

Komen er meer handreikingen?

Binnenkort verschijnen ook de Handreiking waterbeheerprogramma en de Handreiking projectbesluit ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

> Ledenbrief Handreiking waterschapsverordening

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn