Het regent eindelijk, maar droogte niet voorbij

10 juni 2020

Na 2 uitzonderlijk droge maanden is er de afgelopen week in heel Nederland neerslag gevallen. De droogte is daarmee gestabiliseerd, maar niet voorbij.

Hoewel er de komende weken meer regen wordt verwacht, zal het tekort aan neerslag waarschijnlijk licht oplopen. Hierdoor is het nog steeds het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar, resulterend in een grote watervraag en lage grondwaterstanden in met name het oosten en zuiden van het land.

Dreigend watertekort

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), een commissie met vertegenwoordigers van de waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI, is daarom sinds 25 mei opgeschaald naar fase 1 ‘dreigend watertekort’ en volgt de situatie op de voet.

Regen brengt weinig verlichting

Het neerslagtekort is met 164 mm nog altijd zeer groot. De nog verwachte regen zal onvoldoende verlichting gaan brengen. De aanvoer van water via de Rijn is lager dan gemiddeld, maar vooralsnog voldoende om aan de watervraag te voldoen in de gebieden waar aanvoer van rivierwater mogelijk is.

Nog steeds meeste problemen in oosten en zuiden

Vooral in Oost- en Zuid-Nederland blijven de effecten van de droogte merkbaar. In deze gebieden kan geen water worden aangevoerd en door de droogte zien de waterschappen schade aan de natuur en verminderde gewasopbrengsten in de landbouw. De komende tijd zal de watervraag vanuit de landbouw en het drinkwater toenemen. Bewust omgaan met (drink)water wordt steeds belangrijker voor iedereen. Verder zijn er op enkele locaties eerste problemen gemeld met blauwalgen en vissterfte.

Waterbeheer op orde

Op dit moment is het waterbeheer op orde. De waterschappen monitoren samen met Rijkswaterstaat de situatie nauwlettend en nemen waar nodig maatregelen zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kaden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn