Commissiedebat Circulaire Economie 18 november 2021


Gepubliceerd: 18 november 2021

> Download pdf

Op 18 november staat een Commissiedebat Circulaire Economie gepland. De waterschappen geven u
graag een aantal aandachtspunten mee bij de stukken van dit overleg.

Actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023

De waterschappen zijn al jaren actief in de terugwinning van grondstoffen en energie uit het rioolwater.
De waterschappen zien rioolwater allang niet meer als afval, maar als bron van grondstoffen en energie.
Zo winnen de waterschappen 18 verschillende grondstoffen uit dit water terug zoals cellulose, fosfaat, bioplastics & vetzuren, Kaumera en biomassa.

Daarbij lopen de waterschappen (en andere overheden en bedrijven)tegen afvalwet-en regelgeving aan
die stamt uit de jaren 70. Toen ging men nog uit van de gedachte dat een product een afvalstof zou worden.

Het ministerie is gestart met de voorbereidingen voor specifieke ministeriële regelingen om er voor te zorgen dat struviet en cellulose niet meer worden aangemerkt als afval. Daarmee kunnen de waterschappen verder geholpen worden, maar dit mag niet zolang gaan duren, bijna 6 jaar, als de procedure voor het rechtsoordeel1. De circulaire ambities van de waterschappen worden gedempt door gebrek aan ambitie bij I&W.

Er zijn nog 16 andere grondstoffen die deze ‘einde afvalstatus’ nodig hebben. De doelen van het programma ‘Nederland circulair in 2050’ moeten gehaald worden en daarvoor is een hoger tempo noodzakelijk.
– Hoe gaat het kabinet meer tempo maken zodat de doelen van Nederland circulair in 2050 gehaald worden?

Duurzaamheidscriteria biogrondstoffen

De waterschappen zijn blij met deze eisen voor biobrandstoffen maar missen in het overzicht de biogrondstoffen uit afvalwater. De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) van de waterschappen winnen namelijk grondstoffen terug zoals cellulose en fosfaat.
– Vindt de staatssecretaris grondstoffen teruggewonnen uit afvalwater ook biogrondstoffen?
Zo ja, dan moeten deze apart genoemd worden in de duurzaamheidscriteria.

Toelichting beleid biogebaseerde en bioafbreekbare kunststoffen

De waterschappen zien dat hier de focus ligt op “bio” uit de landbouw en natuur, terwijl ook de afvalwaterketen gezien kan worden als een biologische bron van grondstoffen waaruit tegenwoordig ook kunststoffen kunnen worden geproduceerd zoals Kaumera of bioplastic.
– Is de staatssecretarisop de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, dat biogebaseerde kunststoffen geproduceerd kunnen worden uit afvalwater?
– Wordt deze ontwikkeling ook meegenomen in de ontwikkeling van dit beleid en is de staatssecretaris bereid om dit vanuit het Rijk de stimuleren, zodat deze techniek verder ontwikkeld kan worden?

Internationale Circular and Fair ICT Pact

De waterschappen vinden een samenwerking van ICT inkopende organisaties richting een meer circulaire
en sociale ICT markt een mooie ontwikkeling.
Echter, duurzaamheid is maar één van de criteria op basis waarvan waterschappen (en andere organisaties) uiteindelijk ICT zullen inkopen. Een ander belangrijk criterium is bijvoorbeeld informatieveiligheid.

Daarnaast hebben waterschappen niet altijd veel te kiezen en zijn ze afhankelijk van één/enkele grote ICT
leveranciers

1. Bedrijven kunnen bij IenW een rechtsoordeel vragen over de vraag of er sprake is van een afvalstof of niet. Zo’n oordeel heeft een ondersteunend karakter. Het is daarmee een niet-juridisch bindend hulpmiddel bij de toepassing van de regelgeving waar geen bezwaar en beroep tegen open staat. De waterschappen merken dat de rechtsoordelen erg lang duren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn