Wetsvoorstel adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35 530)


Gepubliceerd: 9 november 2021

> Download pdf

Onlangs heeft uw Commissie de nadere memorie van antwoord ontvangen van wetsvoorstel 35 530.
De Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg hopen op een spoedige plenaire afhandeling
van het wetsvoorstel.

Met de minister van BZK is afgesproken dat het vraagstuk van de hoogte van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen als eerste onderwerp wordt voorgelegd aan het nog in stellen onafhankelijke Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers.
De minister geeft aan dat het haar bedoeling is om voor medio 2022 de gevraagde duidelijkheid te bieden.

Met het oog op de werving van nieuwe kandidaten voor de komende Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2023 zijn provincies en waterschappen blij met deze timing van de minister.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn