Inspiratie voor circulaire activiteiten bij waterschappen

30 juni 2020

Waterschappen zijn steeds actiever op het gebied van de circulaire economie. Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een inventarisatie uitgevoerd naar circulaire activiteiten van waterschappen. Hieruit zijn ruim 380 circulaire activiteiten naar voren gekomen.

Op 30 juni verscheen het ‘Inspiratieboekje Circulaire Economie waterschappen’ van de Unie van Waterschappen. Hierin worden 5 voorbeelden van circulaire activiteiten van waterschappen uitgelicht om te illustreren en te inspireren.

Naast een beschrijving van het project staat aangegeven welk beleidsinstrument het waterschap heeft ingezet bij de betreffende activiteit. Zo wordt duidelijk op welke manier je als overheid invloed hebt op het bereiken van een circulaire economie.

Circulaire activiteiten regionale overheden

Deze opdracht aan Royal HaskoningDHV sluit aan bij de brede inventarisatie die in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving is uitgevoerd naar de circulaire activiteiten van 75 provincies, gemeentes, waterschappen, regio-organen en omgevingsdiensten. Dit heeft geleid tot een overzicht met 1.800 activiteiten.

In het ‘Inspiratieboek circulaire activiteiten regionale overheden’ staat een overzicht van de instrumenten die overheden kunnen inzetten. Ook bevat het boek 22 voorbeelden om overheden te inspireren om werk te maken van een circulaire economie.

Voor meer informatie: Meinke Schouten

Download het Inspiratieboekje Circulaire Economie waterschappen

Download het Inspiratieboek circulaire activiteiten regionale overheden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn