Kabinet trekt 5 miljard uit voor stikstofplannen

24 april 2020

Het kabinet presenteerde op 24 april de plannen voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Er wordt in de periode tot 2030 ruim 5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. De Unie van Waterschappen steunt de structurele aanpak en heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid ervan.

Het kabinet presenteerde op 24 april de plannen voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Er wordt in de periode tot 2030 ruim 5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. De Unie van Waterschappen steunt de structurele aanpak en heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid ervan.

Het kabinet heeft als doelstelling om in 2030 de stikstofdepositie in kwetsbare Natura 2000-gebieden te hebben gehalveerd. Dit wil het bereiken door emissies van bouw, industrie, transport en landbouw te beperken. Daarbij worden bronmaatregelen genomen, waaronder het beter stallen van vee en gebruik van ander voer. Maar ook kan worden gedacht aan het gebruik van schonere werktuigen in de bouw en het transport. Verder wordt er 300 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in het herstellen en versterken van natuur.

Herstellen en versterken van natuur

Volgens het kabinet ligt de oplossing voor het stikstofprobleem in een sterke natuur. Zonder sterke natuur geen nieuwe vergunningen. Volgens het kabinet wordt ‘natuurinclusieve ruimtelijke inrichting’ de nieuwe norm. De 300 miljoen euro gaan onder meer naar het versnellen en intensiveren van herstelmaatregelen, het verbeteren van de hydrologie in en rondom natuurgebieden, en het aanplanten van nieuw bos. Ook bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie kunnen ‘natuurinclusief’ bijdragen aan het versterken van de natuur. De waterschappen zien het belang van natuurontwikkeling en verwachten natuurontwikkeling te kunnen koppelen aan onder meer hun doelen voor klimaatadaptatie.

“Lijn ook na 2030 voortzetten”

“De structurele aanpak die nu is gepresenteerd stemt de waterschappen positief”, zegt Dirk Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “Het biedt vertrouwen om doorgang te vinden voor onze projecten en tegelijkertijd de natuur te herstellen en versterken. Het is belangrijk om deze lijn ook na 2030 voort te zetten en op de korte termijn te zorgen dat we de nieuwe stikstofregels eigen gaan maken. Als Unie blijven we bij de betrokken ministeries aandacht vragen voor een integrale aanpak. Er zijn naast oplossingen voor het stikstofprobleem ook grote opgaven voor klimaatadaptatie, bodemdaling en veenoxidatie.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn