Kamer debatteert over wijziging Waterwet

17 januari 2020

Op 15 januari debatteerde de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen over een wijziging van de Waterwet. Door deze wetswijziging is het mogelijk om maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast te subsidiëren vanuit het Deltafonds.

Een meerderheid van de Kamer kan zich vinden in de wetswijziging. De VVD vindt het verstandig om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Ook het CDA vindt dat er subsidie voor maatregelen tegen wateroverlast moet komen. Het is voor gemeenten en waterschappen immers een nieuwe taak zonder geld.

Deltares

Verschillende Kamerleden noemden het feit dat kennisinstituut Deltares in 2013 al had berekend dat de schade als gevolg van wateroverlast op termijn uitkomst op 70 miljard euro als er geen maatregelen genomen worden.

Subsidieregeling

De Kamerleden wilden wel graag van de minister weten hoe de subsidieregeling er straks uit komt te zien. VVD, CDA, D66 en PvdA vroegen onder welke voorwaarden straks subsidie wordt verleend. De VVD wil vooral subsidie voor harde, fysieke maatregelen, terwijl D66 juist ruimte wil voor natuurversterking als maatregel. PvdA wil dat er bij de maatregelen prioriteit wordt gegeven aan het voorkomen van het onderlopen van woningen.

Effectieve maatregelen

De minister antwoordde dat zij de subsidieregeling in overleg met de mede-overheden opstelt. Zij kon de Kamer dus nog niets vertellen over de percentages van cofinanciering of de voorwaarden voor financiering. Uiteraard moeten de maatregelen wel doelmatig en doeltreffend zijn. Uit de stresstesten en de risicodialogen volgt welke maatregelen per gebied het meest effectief zijn.

De Tweede Kamer stemt dinsdag 21 januari over het wetsvoorstel.

Update 22 januari 2020: de wetswijziging is aangenomen door de Tweede Kamer.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn