Kandidaat-Kamerleden voeren Waterdebat

10 februari 2021

In aanloop naar de verkiezingen roepen waterschappen en drinkwaterbedrijven aanstaande Kamerleden op om water een belangrijkere plek te geven op de politieke agenda. Daarom organiseerden ze 9 februari het online Waterdebat. Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Als je water niet leidend laat zijn, heb je over 10 jaar een probleem.”

Bij het debat waren 8 partijen aanwezig, deels fysiek in het debatcentrum en deels vanaf een scherm. Ze debatteerden over stellingen rond ruimtelijke ordening, landbouwhervorming, problemen met waterkwaliteit en internationale samenwerking op het gebied van schoon water. De waterschappen en drinkwaterbedrijven hopen op deze manier het belang van water bij besluitvorming meer naar voren te brengen. Voorzitter van VEWIN, Peter van der Velden, namens de drinkwaterbedrijven: “In de verkiezingsprogramma’s is matig aandacht voor water. Ik denk dat de urgentie niet overal goed gevoeld wordt.”

Water sturend bij ruimtelijke plannen

Water moet sturend worden bij ruimtelijke plannen. Dat is de eerste stelling waarover GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD en ChristenUnie debatteren. Over de stelling zijn ze het allemaal eens.

“Er moet veel meer landelijke regie komen op de wooncrisis waar we nu in zitten”, meent Eva van Esch van Partij van de Dieren. Mark Strolenberg reageert namens VVD: “Zonder al te veel overheidsbemoeienis gebeurt er al heel veel. Zoals bewonersinitiatieven die groene daken aanleggen. Dat willen we meer stimuleren dan regels opleggen.” Laura Bromet van GroenLinks ziet wel ruimte om hierover zaken vast te leggen in het Bouwbesluit. “Daarin spreken we al af hoe hoog een deur moet zijn, waarom kunnen we dan ook niet iets opnemen voor groene daken en zonnepanelen?” ChristenUnie sluit zich hier bij monde van Pieter Grinwis bij aan. En hij wil meer: “Daar waar je bouwt, moet je dat waterbewust doen. Tegelijkertijd moeten we kijken naar de locaties, zodat een nieuwe woning daar ook echt voor 150 jaar kan staan. Het is dus en-en-en.”

Schoonwaterakkoord

Tijdens het tweede debat spreken Tjeerd de Groot (D66), Ellen Verkoelen (50Plus), Fenna Feenstra (SP) en Chris Stoffer (SGP) met elkaar over de vervuilende stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen en internationale samenwerking. D66 stelt een Schoonwaterakkoord voor, zoals dat er ook is voor schone lucht.

Keuzes niet uit de weg gaan

Van der Sande geeft namens de waterschappen een boodschap mee aan de politici: “Toekomstbestendige keuzes kosten meer geld en vragen meer aandacht dan er nu voor is. Wanneer we deze keuzes echter voor ons uit schuiven, zadelen we volgende generaties op met onbedwingbaar grote problemen. Ik hoop dan ook dat de volksvertegenwoordigers die op 17 maart worden gekozen hun verantwoordelijkheid nemen op deze dossiers en die keuzes niet uit de weg gaan.”

Bekijk de standpunten die waterschappen meegeven aan politici

Op de foto vlnr. Peter van der Velden, Maarten Bouwhuis (gespreksleider) en Rogier van der Sande.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn