Koepel van drink- en afvalwaterbedrijven op bezoek bij Eurocommissaris

20 februari 2020

Op 19 februari heeft EurEau in Brussel kennisgemaakt met Virginijus Sinkevičius, Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij. EurEau is de koepel van drink- en afvalwaterbedrijven in Europa.

Namens EurEau nam Michaël Bentvelsen deel aan het gesprek. Hij is covoorzitter van de sectie afvalwater van EurEau en beleidsadviseur Waterkwaliteit bij de Unie van Waterschappen. Sinkevičius gaf aan erg blij te zijn met de samenwerking.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod tijdens het gesprek:

  • De Europese Green Deal en de mogelijke herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater;
  • De aanpak van microverontreinigingen (onder andere medicijnresten);
  • De doelstellingen voor circulaire economie en klimaatbeleid.

Bronaanpak voor afvalbeheer

EurEau vroeg aandacht voor bronaanpak en het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dat betekent dat producenten (mede)verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn gebracht.

Medicijnresten verwijderen

De farmaceutische industrie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verwijdering van medicijnresten, vindt EurEau. Dat kan door het delen van informatie, door het nemen van maatregelen en via een financiële bijdrage voor de kosten van verwijdering.

Richtlijn stedelijk afvalwater

EurEau heeft verder aangeboden om mee te denken over de modernisering van de richtlijn stedelijk afvalwater. Deze richtlijn bevat de minimumeisen voor de opvang, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn