Kosten lokale uitvoering Klimaatakkoord in beeld

25 januari 2021

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig voor de lokale uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het op 25 januari verschenen advies ‘Van Parijs naar praktijk’.

De Raad heeft op verzoek van het kabinet een advies uitgebracht over de hoogte van de uitvoeringskosten en hoe deze uitvoeringskosten moeten worden bekostigd. Ook adviseert de Raad om lokale, regionale en landelijke inspanningen onderling goed af te stemmen om zicht te houden op het uiteindelijke doel: 49 procent CO2-reductie in 2030.

Kosten

De Raad komt voor de decentrale overheden uit op een bedrag van in totaal 1,8 miljard euro voor de periode 2022-2024. Dit bedrag hebben decentrale overheden nodig om op korte termijn voldoende mensen aan te nemen en in te huren. Bijvoorbeeld om een lokaal klimaatplan op te stellen en no regret-maatregelen uit te voeren.

Waterschappen

De Raad adviseert dat de waterschappen deze uitvoeringskosten via een verhoging van hun heffingen bekostigen. De waterschappen zullen hierover binnen de vereniging van de Unie van Waterschappen het gesprek aangaan.

Lees het rapport ‘Van Parijs naar praktijk’

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn