Aanstellen aanspreekpunt waterschapsgrenzen


28 november 2022

In de aanloop naar de verkiezingen (her)definiëren de waterschappen wat hun actuele waterschapsgrenzen zijn. De waterschappen brengen dit in kaart door middel van eigen inventarisatie en afstemming met aangrenzende waterschappen. In deze ledenbrief wordt gevraagd naar het bijhouden van waterschapsgrenzen en om een aanspreekpunt voor de waterschapsgrenzen.

> Download pdf