Derogatie en 7e nitraat actieprogramma


31 januari 2023

Op 20 januari heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de implementatie van de Europese derogatiebeschikking en het 7e nitraat actieprogramma en het addendum. Daarin komt de minister terug op het tijdpad dat hij in december 2022 geschetst heeft om te voldoen aan de derogatiebeschikking. Aanleiding is een recente brief van de Europese Commissie hierover. Dit betekent dat al op zeer korte termijn maatregelen genomen moeten worden. Denk aan de aanwijzing van nutriënten verontreinigde gebieden en de invoering van bufferstroken.

Deze ledenbrief gaat over de gevolgen van deze wijziging voor de werkzaamheden van de waterschappen. Ook staat er meer in over de betrokkenheid van de Unie van Waterschappen bij het Landbouwakkoord.

> Download pdf 1
> Download pdf 2