Initiatiefwet geborgde zetels bij waterschappen


29 november 2022

In de Eerste Kamer is het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) aanvaard. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor het stelsel van geborgde zetels in waterschapsbesturen. In deze ledenbrief wordt op deze gevolgen nader ingegaan, waarbij ook stilgestaan wordt bij de consequenties voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

> Download pdf