Minister Sisulu geeft startschot voor Blue Deal Zuid-Afrika

5 maart 2020

De Nederlandse waterschappen gaan samenwerken met Zuid-Afrika in de Blue Deal. Daarvoor gaven Lindiwe Sisulu, de Zuid-Afrikaanse Minister of Water and Sanitation, en Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen, op 5 maart in Johannesburg het startschot.

Schoon en voldoende water voor 2,5 miljoen mensen in Zuid-Afrika in 2030: dat is het doel van het Blue Deal-programma Zuid-Afrika. Daarin werken Nederlandse en Zuid-Afrikaanse waterexperts samen aan verbetering van de waterkwaliteit in grote rivieren.

Uniebestuurslid Hein Pieper, portefeuillehouder Internationaal: “Samen moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze aarde. We proberen elkaar te stimuleren en te verrijken. Wereldwijd goed waterbeheer voor miljoenen mensen: dat is een heel grote uitdaging, ook gezien de klimaatverandering.”

Vervuilde rivieren

De waterkwaliteit van belangrijke rivieren in Zuid-Afrika, zoals de Vaal River, de Crocodile River en de Msunduzi River, heeft veel te lijden onder vervuiling door landbouw, industrie en gemeentelijk afvalwater. Slecht functionerende waterzuiveringen en woekerende waterplanten dragen bij aan de slechte waterkwaliteit.

De eerste 4 projecten

Deze problematiek wordt nu aangepakt binnen 4 lokale projecten, die als eerste zijn geselecteerd binnen het Blue Deal-programma. De ervaringen binnen de projecten zullen breed worden gedeeld. Zodat ook andere regio’s kunnen profiteren van de opgedane kennis. Lokale belangenorganisaties, zoals milieugroepering The envirochamps, doen ook mee.

>Bekijk het filmpje voor impressie van de projecten

Blue Deal wereldwijd

Het Blue Deal-programma wereldwijd komt voort uit de samenwerking tussen de 21 Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn projecten in 14 landen.

> Meer over de Blue Deal wereldwijd

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn