Minister wil visserijvrije gebieden rond vispassages

16 juli 2020

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft op 3 juli een brief aan de Tweede kamer verzonden waarmee zij het instellen van visserijvrije gebieden rond vispassages heeft aangekondigd. Waterschappen zijn blij met de aankondiging van minister Schouten.

In de brief geeft Schouten aan een zone te willen instellen van meestal 250 meter tot de vispassage waarin dan niet meer gevist mag worden. De visserijvrije zones gaan gelden op alle plekken waar een vismigratievoorziening is getroffen. Dat kan bij vispassages of vistrappen zijn, maar ook bij visvriendelijke gemalen of bij sluizen die visvriendelijk beheerd worden.

Waterschappen blij met visserijvrije zones

Waterschappen zijn blij met de aankondiging van minister Schouten. Want door het instellen van een visserijvrije zone krijgen vissen een betere kans om vispassages ook daadwerkelijk te kunnen passeren. In de praktijk is het voor vissers vaak interessant om vlakbij een vispassage te vissen: daar zijn vissen makkelijker te vangen. Met de nieuwe maatregelen zullen er naar verwachting minder vissen nabij vispassages alsnog in een fuik belanden.

In wateren die worden beheerd door de waterschappen zijn soms al visserijvrije zones bij een stuw of sluis. Door de voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringsregeling Visserij zorgt Schouten ervoor dat een dergelijke zone voor alle locaties met een vispassage gaat gelden.

Ongehinderde doorgang voor vissen

Vissen zijn een belangrijk onderdeel van schone, gezonde wateren. Dammen, stuwen, sluizen en gemalen zijn nodig om onze voeten droog te houden, maar maken de wateren tegelijkertijd moeilijker bereikbaar voor vissen. Om vissen ongehinderd doorgang te bieden, zijn door de waterschappen de afgelopen decennia in het hele land vispassages aangelegd. Daardoor kunnen vissen van het ene naar het andere water trekken en ontstaat een gezonde visstand.

Wat doen de waterschappen?

Verschillende maatregelen zijn gericht op het omzeilen van barrières zoals dammen en stuwen, bijvoorbeeld door sluizen af en toe open te zetten. Bij barrières in rivieren worden vispassages aangelegd. Zo kunnen vissen langs stuwen en gemalen zwemmen. Met de aanleg van vispassages zijn verschillende rivieren en beken weer bereikbaar geworden voor vissen. Maar er zijn nog vele knelpunten. Daarom worden ook de komende jaren meer vispassages aangelegd. Zo worden natuurlijke verbindingen tussen zoet en zout water, of meren en rivieren hersteld.

Ook zorgen waterschappen ervoor dat de wateren in Nederland een goed leefgebied vormen voor vissen. Door eerdere ingrepen zijn soms natuurlijke leefgebieden veranderd of verdwenen. De waterschappen nemen maatregelen om dit te herstellen. Bijvoorbeeld door stenen oevers te vervangen voor natuurvriendelijke oevers.

Kamerbrief over visserij nabij migratievoorzieningen voor vissen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn