Ministerraad stemt in met digitale besluitvorming

30 maart 2020

De ministerraad heeft er op 27 maart mee ingestemd om het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te sturen. Doel van dit wetsvoorstel is om waterschappen, besturen gemeenschappelijke regelingen, gemeenten en provincies tijdelijk de mogelijkheid te geven om digitaal besluiten te kunnen nemen. Maar waarom hebben we die spoedwet eigenlijk nodig? Herman Havekes, strategisch adviseur bij de Unie van Waterschappen, legt uit.

“Nu is het zo dat Algemeen besturen wel digitaal mogen overleggen, maar dat ze niet digitaal mogen besluiten”, vertelt hij. “En nu besturen door de coronacrisis niet bij elkaar kunnen komen, is digitaal stemmen de enige mogelijkheid om grote projecten door te laten gaan. Veel besluiten kunnen immers niet worden uitgesteld. Vandaar dat de Unie het verzoek van de Vereniging van Griffiers aan het kabinet om digitaal besluiten wettelijk mogelijk te maken, van harte ondersteund heeft.”

Een halve meter water

Nu het nog zo vroeg in het jaar is, besluiten de algemeen besturen bijvoorbeeld over begrotingen, kredieten voor belangrijke projecten e.d. Denk aan de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering of een gemaal. “Dat is belangrijk voor de markt, om de economie draaiende te houden”, zegt Havekes. “En bovendien: als je een week niets doet in ons laaggelegen land, dan staat er over een maand een halve meter water op straat. Daarom is het nu extra belangrijk dat er besluiten genomen kunnen worden.”

Vergaderingen openbaar

De vergaderingen van de Algemeen besturen moeten aan een aantal regels voldoen. Zo moeten de vergaderingen openbaar zijn: er moet dus publiek aanwezig kunnen zijn. “Digitale vergaderingen worden dus gehouden via een livestream, zodat iedereen de vergadering online kan volgen”, zegt Havekes. “Voor dagelijks besturen verandert er overigens niets. Zij mochten al digitaal beslissingen nemen.”

Half april operationeel

De spoedwet gaat nu dus naar de Raad van State, en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer. Er wordt een spoedprocedure gevolgd en IPO, VNG en de Unie steunen het wetsvoorstel volledig. Hopelijk kan de wet daardoor al rond half april operationeel zijn. Dan kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn