Monitoring coronavirus op rioolwaterzuiveringsinstallaties

24 juni 2020

Op 23 juni heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd om op alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus.

Het is de bedoeling dat deze cijfers worden opgenomen in het al bestaande coronadashboard, zodat de verspreiding en eventuele oplevingen van het virus beter en in een vroeger stadium kunnen worden vastgesteld.

Inzicht in verspreiding virus

De waterschappen zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van het coronavirus door op hun rioolwaterzuiveringsinstallaties te monitoren op het virus. Het virus kan worden gedetecteerd in rioolwater en geeft hiermee informatie over de verspreiding van het virus. De waterschappen gaan samen met het ministerie van I&W en het RIVM aan de slag om te bepalen hoe dit monitoren uitvoerbaar en betaalbaar uitgevoerd kan worden door de waterschappen. Er zijn 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland, waarvan een groot deel onbemand is.

Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Met het rioolwater hebben de waterschappen goud in handen. We winnen energie en grondstoffen terug uit dit afvalwater, maar kunnen dus ook de verspreiding van het coronavirus detecteren. Uiteraard dragen wij met deze kennis graag bij aan de bestrijding van het virus. Monitoren bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties is wel zeer kapitaalintensief. Dat vraagt dus om een slimme aanpak. Samen met het Rijk en andere partners gaan we kijken hoe we het monitoren voor iedereen uitvoerbaar en betaalbaar kunnen houden.”

Coronavirus opsporen in rioolwater

Het RIVM heeft de afgelopen maanden op 29 rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen onderzoek gedaan naar het virus in rioolwater. Daaruit blijkt dat het virus al zichtbaar is in uitwerpselen voordat mensen symptomen van het virus ervaren. Dat betekent dat het virus bij zowel mensen die symptomen hebben, als mensen die geen symptomen hebben of die nog niet hebben ontwikkeld, kan worden opgespoord in het rioolwater.

Herkennen van opleving van het virus

Het RIVM is gevraagd om zo snel mogelijk en voor 1 september alle rioolwaterzuiveringsinstallaties te monitoren. In de tussentijd worden de tests die het RIVM nu al uitvoert vanaf 2 juli toegevoegd aan het dashboard. Daarmee zijn eventuele oplevingen in grote lijnen te herkennen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn