Moties over inwerkingtredingsdatum en kosten Omgevingswet aangenomen

4 december 2020

Op 1 december heeft de Tweede Kamer gestemd over 7 moties rond de Omgevingswet. De voor de waterschappen belangrijkste moties zijn aangenomen. Het gaat om een motie over de inwerkingtredingsdatum en 2 moties over de kosten die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Eén van de aangenomen moties roept op tot het indienen van het Koninklijk Besluit (KB). Dat is de laatste stap in het wetgevingsproces waarmee de voorgenomen datum van inwerkingtreding, 1 januari 2022, definitief wordt. Via deze motie werd de regering opgeroepen om deze laatste stap te zetten, zodat er snel kan worden ingestemd met de inwerkingtredingsdatum.

Naar verwachting wordt op korte termijn duidelijk wanneer minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit daadwerkelijk gaat doen. De waterschappen zijn blij dat de motie is aangenomen en willen graag zo snel mogelijk zeker kunnen zijn van de inwerkingtredingsdatum.

Kosten invoering Omgevingswet

De motie Van Eijs verzoekt de regering om in overleg met de decentrale overheden te zorgen voor voldoende middelen voor het invoeren van de Omgevingswet. De motie Smeulders verzoekt de regering om de wet budgetneutraal in te voeren.

Dat deze moties zijn aangenomen draagt bij aan het uitganspunt van de waterschappen dat de financiële gevolgen van de Omgevingswet er niet voor zorgen dat de waterschappen er op achteruit gaan. Momenteel is er nog geen duidelijk beeld over de financiële gevolgen van de Omgevingswet voor de decentrale overheden. Dat wordt nu onderzocht.

Overige moties

De overige ingediende moties zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.

> Inbreng waterschappen notaoverleg Omgevingswet

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn