‘Nederland klimaatbestendig maken’

5 juni 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 4 juni aangekondigd dat zij 100 miljoen euro extra vrij maakt voor de bestrijding van droogte in het Deltaplan Zoet water.

“Deze 100 miljoen euro helpen ons om ruimtelijke keuzes te maken die hard nodig zijn om Nederland klimaatbestendig te maken,” zegt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Weerbaarder tegen watertekorten

De waterschappen zijn blij met het extra geld. Daarmee kunnen zij belangrijke stappen zetten om Nederland weerbaarder te maken tegen droogte en watertekorten. De waterschappen investeren tussen 2022 en 2027 samen met provincies en drinkwaterbedrijven zo’n 540 miljoen euro in de droogteaanpak in het Deltaprogramma Zoet Water. Door samenwerking en inzet van alle partijen om zuiniger om te gaan met water, kunnen we Nederland weerbaarder maken tegen watertekorten.

Slimme ruimtelijke inrichting

De maatregelen waar waterschappen aan werken richten zich de komende jaren nog meer op het vasthouden van water in het gebied om landbouw, natuur, bedrijven van water te voorzien. Dat blijft belangrijk. Maar de droogte vraagt ook om een slimmere ruimtelijke inrichting die rekening houdt met water. Ook moeten we met z’n allen leren om anders met water om te gaan.

Deltaprogramma Zoet Water

Sinds 2015 werken de waterschappen in het Deltaprogramma Zoetwater aan structurele maatregelen voor het beter omgaan met droogte. In de eerste fase die tot volgend jaar loopt worden maatregelen uitgevoerd om water beter vasthouden, zuiniger te zijn met water en water slimmer te verdelen.

Tweede fase

Voor de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022-2027) komt nu 100 miljoen euro extra vanuit het ministerie beschikbaar. Met dit extra geld worden de investeringen de komende jaren in totaal 800 miljoen euro. Daarmee kunnen de waterbeheerders waterschappen, het Rijk, provincies en drinkwaterbedrijven ongeveer 150 verschillende maatregelen nemen.

Water vast houden

Denk aan maatregelen om water beter vast te houden en slimmer te verdelen, aanpassingen van grondgebruik zoals het ontstenen van verharde oppervlaktes, omzetten van naaldbossen naar loofbossen of het hergebruik van gereinigd afvalwater (effluent) van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn