Nederlandse Waterschapsbank richt Waterinnovatiefonds op

15 januari 2021

De Nederlandse Waterschapsbank heeft op 14 januari het NWB Waterinnovatiefonds opgericht. Dit zelfstandige fonds staat op afstand van de bank. Het gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

“Wij zijn als bank al jarenlang samen met de Unie van Waterschappen sponsor van de Waterinnovatieprijs“, zegt Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank. “Als jurylid heb ik daar de afgelopen jaren hele goede initiatieven voorbij zien komen. Vaak blijven deze innovaties in de ontwikkelfase hangen. We hebben het NWB Waterinnovatiefonds opgericht om ze verder te helpen.”

Mooie innovaties

Ook Stefan Kuks, voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds en watergraaf van waterschap Vechtstromen vindt dat er veel mooie innovaties in de waterschapswereld zijn. “Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, biodiversiteit en circulaire economie”, zegt hij. “We willen met het fonds deze innovaties opschalen om ze vervolgens op meerdere plekken in Nederland toe te passen. Maar misschien ook wel in het buitenland.”

Leden van het bestuur

Het bestuur van het NWB Waterinnovatiefonds bestaat verder uit Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, en Pieter Janssen, secretaris-directeur van het hoogheemraadschap van Delfland. Voorzitter van het Investment Committee is Joost Buntsma, directeur van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

> nwb-waterinnovatiefonds.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn