Neerslagtekort neemt toe

20 mei 2020

Het neerslagtekort is verder toegenomen. Het actuele neerslagtekort bedraagt 113 mm en ligt ruim boven het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar. De verwachting is dat het neerslagtekort in de komende 2 weken verder toeneemt.

Er wordt komend weekend beperkte neerslag verwacht, maar vanaf zondag zorgt een hogedrukgebied voor droog weer in Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. In de loop van juni is neerslag nodig om verdere problemen later in het seizoen te voorkomen.

Onttrekkingsverboden ingesteld

De afvoer van de Rijn is laag voor eind mei. De afvoer van de rivieren is echter nog voldoende om aan de watervraag te voldoen. De regionale verschillen in de grondwatersituatie zijn groot. De standen variëren van normaal in het westen en noorden van het land tot zeer laag voor de tijd van het jaar in oost en zuid Nederland. In gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is vanuit de grote rivieren, dalen de waterpeilen en vallen lokaal beken droog. Onttrekkingsverboden (uit grond- en oppervlaktewater) zijn in een groot aantal gebieden in oost en zuid Nederland van kracht. Dit is eerder in het seizoen dan gebruikelijk.

Water vasthouden

Momenteel zijn de gevolgen van de droogte beperkt tot lokale knelpunten op de hoge zandgronden voor landbouw en natuur. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar mogelijk maatregelen, zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt onder meer bij het IJsselmeer en door stuwen in het regionale watersysteem. In het westen van het land zijn een aantal waterschappen begonnen met het inspecteren van droogtegevoelige kaden of bereiden zich voor op inspecties.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn