Neerslagtekort nog steeds hoog, maar grote regionale verschillen

18 augustus 2020

Het neerslagtekort in Nederland blijft ondanks de felle buien van de afgelopen dagen hoog. De regionale verschillen zijn de afgelopen week verder toegenomen. De buien hebben alleen lokaal voor herstel van grondwaterstand gezorgd en zelfs lokaal tot wateroverlast, maar in het algemeen zijn de grondwaterstanden op de zandgronden nog steeds laag tot zeer laag.

De komende week wordt normaal augustusweer verwacht met zon en af en toe een bui. Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt circa 245 mm en dit blijft naar verwachting komende twee weken ongeveer stabiel. De tekorten variëren aanzienlijk per regio. Diverse gebieden zonder wateraanvoermogelijkheden uit de Rijn en Maas hebben grote neerslagtekorten. In het oosten van Gelderland is het neerslagtekort met 273 mm bijvoorbeeld vergelijkbaar met het 1976. De waterschappen houden zoveel mogelijk gevallen neerslag vast in de beken en sloten.

Lage afvoer Maas

De aanvoer van de Rijn daalt licht, maar is nog voldoende om in de watervraag te voorzien. De afvoer van de Maas is erg laag en zal naar verwachting de komende weken langzaam verder dalen. Doordat Rijkswaterstaat en de waterschappen stuwpeilen hebben opgezet, maximaal water aanvoeren en beregeningsverboden hebben ingesteld, blijft de situatie beheersbaar. 

Waterkwaliteitsproblemen

Door hoge temperaturen is het zuurstofgehalte in water afgenomen. Problemen met blauwalg, botulisme en vissterfte nemen hierdoor toe. Waterbeheerders stellen dan ook meer negatieve zwemadviezen en zwemverboden in en monitoren de situatie nauwlettend. Meer informatie is te vinden via de Zwemwater-app en zwemwater.nl. De watertemperaturen zullen naar verwachting de komende dagen gaan dalen.

Verzilting

Waterschappen in het westen melden daarnaast meer verzilting. Dat betekent dat het zoutgehalte verhoogd. Dit is met name het geval op de Hollandsche IJssel en in diepe polders als gevolg van zout kwelwater. Momenteel worden de mogelijkheden verkend om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek meer zoetwater aan te voeren.

Dijkinspecties

Door de aanhoudende droogte blijven de maatregelen van waterschappen en Rijkswaterstaat van kracht zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water en het instellen van beregeningsverboden. Verder vinden bij verschillende waterschappen nog steeds inspecties van kwetsbare kades plaats. In Zeeland wordt schade gemeld aan waterkeringen (scheuren in kleilagen). De keringen worden tot herstel blijvend gemonitord.

Bekijk de actuele droogtemonitor

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn