Nieuw onderzoek RIVM bevestigt: medicijnresten risico voor waterkwaliteit

12 oktober 2020

We gebruiken in Nederland met z’n allen steeds meer medicijnen. Via het toilet en het riool komen zo steeds meer medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Medicijnresten kunnen het ecosysteem aantasten, omdat ze een risico zijn voor dieren die in het oppervlaktewater leven. Nieuw onderzoek dat het RIVM vandaag heeft gepubliceerd bevestigt dat.

De hoeveelheid medicijnresten die in het oppervlaktewater terechtkomt, vormt een risico voor het watermilieu. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat soms concentraties van medicijnen worden aangetroffen die boven de wetenschappelijk veilige normen liggen.

Gezamenlijke aanpak

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan een ketenaanpak medicijnresten uit water. Daarbij werken waterschappen samen met de Rijksoverheid, drinkwaterbedrijven, farmaceuten, apothekers en artsen aan oplossingen.

Demonstratieprojecten

De waterschappen doen onderzoek naar concentraties en effecten van medicijnresten. Maar ze onderzoeken ook met welke technologieën deze medicijnresten nog beter uit het water gehaald kunnen worden. De komende jaren werken waterschappen aan een aantal demonstratieprojecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het nadeel van deze extra zuiveringsstappen is dat ze extra energie en grondstoffen (bijvoorbeeld actieve kool) vragen en daarmee minder duurzaam zijn dan aanpak bij de bron.

Voorkomen beter dan genezen

De waterschappen pleiten er daarom voor om in de genoemde ketenaanpak zoveel mogelijk maatregelen te nemen die voorkómen dat medicijnresten überhaupt in het rioolwater terecht komen. Denk aan inzameling van restanten ongebruikte medicijnen, het verstrekken van medicijnen in kleinere porties, het gebruik van plaszakken bij patiënten die röntgencontrastmiddelen slikken, en minder gebruik van diergeneesmiddelen.

Medicijnresten zijn overigens niet het enige probleem dat opgelost moet worden om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Denk aan problemen als hoge concentraties stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater, en de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen.

Landelijke inzamelweek

Tijdens de Week van Ons Water van 10 tot 25 oktober is er extra aandacht voor het inleveren van medicijnen met een landelijke inzamelweek. In deze week worden mensen opgeroepen bij te dragen aan een betere waterkwaliteit door de voorschriften op de bijsluiter van geneesmiddelen te volgen en geen geneesmiddelen in het toilet te gooien. Doel van de actie is om samen de medicijnresten in het water te verminderen en zo het water gezond te houden.

Zie ook:
> Nieuwsbericht RIVM
> Week van ons Water

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn