Nieuwe aanvragen voor Europees subsidieprogramma LIFE mogelijk

6 april 2020

Nederlandse bedrijven, overheden, waterschappen, kennisinstellingen en andere partijen met een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu- of klimaatproject kunnen weer een voorstel indienen voor financiële ondersteuning vanuit de Europese Commissie.

Oorspronkelijk zou de Rijksdienst Voor Ondernemende Nederland (RVO) op 8 april een informatiebijeenkomst over dit onderwerp organiseren. Deze bijeenkomst vervalt vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Voorwaarden

De geplande presentaties van de middag zijn wel te bekijken. In de eerste presentatie zet Maja Mikosinska namens EASME, de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie, uiteen aan welke eigenschappen de subsidieaanvraag moet voldoen en welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben.

Voorbeelden van waterschappen

In andere presentaties lichten Nederlandse organisaties eigen ervaringen met LIFE toe. Ruud Kleinman put uit zijn ervaring namens Waterschap Rivierenland en partner in project LIFE Mica. Marjon Otten deelt haar ervaring met LIFE namens Waterschap Vallei en Veluwe en partner in LIFE project De Waterfabriek.

Telefonisch spreekuur

De RVO-adviseurs zijn op 8 april tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch beschikbaar voor vragen over deze subsidiemogelijkheid. Zij hebben veel ervaring met het ondersteunen van aanvragers bij het inzichtelijk maken van de vereisten van een aanvraag en bij het maken van een kwalitatief en compleet voorstel. Aanmelden voor het telefonisch spreekuur.

Webinar op 30 april

EASME, de uitvoeringsorganisatie van de Europese Commissie voor LIFE organiseert op 30 april een virtuele informatiesessie. De sessie met als voertaal Engels richt zich op aanvragers die van plan zijn een projectvoorstel in te dienen op het gebied van groene technologie, natuurbescherming en klimaat. Meer informatie en aanmelden.

Meer informatie over het LIFE programma, de voorwaarden en de presentaties staan op www.rvo.nl/life.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn