Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

20 mei 2020

https://www.uvw.nl/nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet/

In een gezamenlijke verklaring bij de Kamerbrief onderschrijven het Rijk en de koepels dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wenselijk en realistisch is.

Doel Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor minder en overzichtelijke regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De wet zorgt ook voor een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Duidelijkheid

“De waterschappen zijn voorstander van de Omgevingswet en werkten gestaag toe naar inwerkingtreding op 1 januari 2021”, zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “Maar een belangrijke voorwaarde voor een goede inwerkingtreding is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gebruiksklaar is en dat alle partijen er klaar voor zijn. Daarom gaan wij mee met het voorstel om de wet op 1 januari 2022 in werking te laten treden. Dat geeft alle partijen meer tijd voor de implementatie. Dat komt een goede inwerkingtreding ten goede. De waterschappen zijn blij dat er nu een nieuwe datum is om zich op te richten. Dat geeft duidelijkheid.”

Voordelen

Het Rijk en de 3 koepels zien de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Overheden hebben de Omgevingswet namelijk nodig om complexe en urgente maatschappelijke opgaven beter het hoofd te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast is een eenvoudiger en gebruiksvriendelijker stelsel voor het omgevingsrecht ook in het belang van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Voorbereidingen in volle gang

Ondertussen werken overheden en ICT-aanbieders samen hard door aan de implementatie van de Omgevingswet. Ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven het Rijk en de koepels samenwerken aan een soepele uitvoering van de Omgevingswet. Het DSO zal na inwerkingtreding worden doorontwikkeld naar het gewenste eindniveau.

Parlement

De nieuwe datum wordt na de zomer voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van 1 januari 2022 definitief.

Kamerbrief over nieuwe datum inwerking Omgevingswet (opens in a new tab)” rel=”noreferrer noopener” class=”aioseop-link”>> Kamerbrief over nieuwe datum inwerking Omgevingswet

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn