Nieuwe grondstoffen brengen de circulaire economie dichterbij

3 februari 2020

In het Grondstoffenakkoord en het Interbestuurlijk Programma staat de doelstelling van een 100% circulaire economie in 2050. De waterschappen werken daar al hard aan. Bijvoorbeeld door het opstarten van grondstoffenfabrieken. Afgelopen najaar opende waterschap Rijn en IJssel zo’n fabriek.

De nieuwe fabriek staat in Zutphen en produceert Kaumera: een grondstof die nog nergens ter wereld bestaat. Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. De naam geeft precies aan wat het is: een grondstof met meerdere eigenschappen die zich aanpast aan de omgeving.

Waterinnovatieprijs

Kaumera won in december de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon Water. En: Kaumera is weer genomineerd. Dit keer voor de Dutch Circular Awards. Op 3 februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, horen we of Kaumera weer wint. Update 4 februari: Helaas heeft Kaumera de prijs niet gewonnen. Winnaar was Schijvens, producent van circulaire bedrijfskleding.

Wat kun je met Kaumera?

Door Kaumera te combineren met een andere grondstof verandert het karakter van die stof. Zo kun je bijvoorbeeld verpakkingen waterafstotender maken. Beton wordt beter als er na het storten Kaumera op wordt aangebracht. En je kunt het gebruiken in brandvertragers. Kortom: er zijn veel toepassingsmogelijkheden.’

Hoe maak je Kaumera?

Kaumera wordt gewonnen uit rest- en afwater. Bij de ‘gewone’ waterzuivering groeien zuiverende bacteriën in de vorm van vlokken. Bij het nieuw ontwikkelde Nereda®-waterzuiveringsproces groeien de bacteriën in korrels. Onderzoekers van TU Delft ontdekten dat het laagje dat zich om die korrels vormt een bijzondere stof is met veel verschillende toepassingsmogelijkheden.

Wat doet het waterschap met Kaumera?

Waterschap Rijn en IJssel heeft afspraken gemaakt met biotechbedrijf Chaincraft. ChainCraft past Kaumera toe als grondstof voor onder meer producten in de land- en tuinbouw. Bijvoorbeeld om de groei van planten te bevorderen of als coating voor mestkorrels. Door deze coating komen voedingsstoffen uit de korrel langzaam vrij.

Wat levert het op?

Het levert een vernieuwend en duurzaam product op én een kwart minder slib. Met de commerciële toepassingen en de besparing op de gewone slibverwerkingskosten verdient het waterschap de kosten terug die zijn gemaakt om de productie van Kaumera op te zetten. Bovendien profiteren alle waterschappen van de opgedane kennis. En brengen we de circulaire samenleving een stap dichterbij.

Zijn er nog meer waterschappen met Kaumera aan de slag?

Waterschap Vallei en Veluwe opent dit voorjaar een fabriek in Epe. In Zutphen wordt Kaumera van bedrijfsmatig restwater gemaakt. In Epe met huishoudelijk afvalwater.

Op de foto: de feestelijke opening van de Kaumerafabriek op 2 oktober 2019

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn