Noodloket persoonlijke beschermingsmiddelen geopend

5 mei 2020

De Rijksoverheid heeft het Coördinatiepunt Persoonlijke Beschermingsmiddelen opgezet. Dit coördinatiepunt regelt de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes voor sectoren buiten de zorg. Ook waterschappen kunnen bij dit coördinatiepunt terecht.

Het blijft een belangrijke zorg van de waterschappen: kunnen ze aan voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, komen? Die zorg blijft totdat waterschappen weer gewoon middelen kunnen inkopen zoals dat vóór de coronacrisis kon.

Coördinatiepunt

Het Coördinatiepunt Persoonlijke Beschermingsmiddelen, dat onder het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) valt, biedt hulp. Waterschappen die mondkapjes nodig hebben kunnen bij dit coördinatiepunt terecht. In een aanvraagformulier kunnen ze bij een tekort van 5 dagen of minder een aanvraag indienen.

Groothandels

Daarnaast heeft het ministerie van VWS ook een brief gestuurd naar de groothandels die mondkapjes leveren. Daarin vraagt VWS om ook weer te gaan leveren aan klanten buiten de zorg, zoals waterschappen.

Kleinere voorraden

Waterschappen hebben de mondkapjes onder meer nodig voor het rioolwaterzuiveringsproces. Dit proces gaat 24 uur per dag, 7 dagen in de week door en kan niet worden stilgelegd. Waterschappen hebben op dit moment kleinere voorraden aan beschermingsmiddelen dan onder normale omstandigheden het geval is.

> Brief ministerie VWS uitlevering persoonlijke beschermingsmiddelen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn