Nu aanmelden voor de Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen

7 april 2020

Waterschappen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Community of Practice voor waterschappen. Doel is het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over de CO2-Prestatieladder en het certificeringstraject.

De Community of Practice voor waterschappen (CoP) is vorig jaar opgericht door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en de Unie van Waterschappen. Er deden 7 waterschappen aan mee.

Eerste gecertificeerde waterschap

En met succes: sinds februari mag het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich het eerste gecertificeerde waterschap van Nederland noemen. Maar ook 3 andere waterschappen uit de CoP zijn al voorbij de besluitvorming over de CO2-Prestatieladder. Zij zitten in het certificeringstraject.

We gaan door

In 2020 gaan we door met deze Community of Practice, en is er een mogelijkheid voor nieuwe waterschappen om mee te doen.

Meer kennis door ervaring te delen

De Community of Practice heeft als doel het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over de CO2-Prestatieladder en het certificeringstraject. Tijdens bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld op het gebied van certificering op de CO2-Prestatieladder. Eventuele knelpunten worden benoemd en weggenomen. Door samen situaties uit de praktijk te bespreken, wordt het certificeringsproces een stuk concreter voor alle waterschappen.

Ruimte voor nieuwe waterschappen in 2020

Het succes van 2019 gaat in 2020 verder. Er is (beperkt) ruimte voor nieuwe waterschappen om zich aan te sluiten. Bestaande en nieuwe leden van de CoP krijgen ook dit jaar weer de kans ervaringen te delen en kennis op te doen. Deze leden hebben met elkaar gemeen dat ze aan de slag willen met certificering op de CO2-Prestatieladder.

Instroomtraining

Waterschappen die zich voor het eerst aansluiten bij de CoP, moeten goed kunnen meedoen met bestaande leden. Daarom organiseert SKAO een instroomtraining georganiseerd. Er zijn voor nieuwe waterschappen 2 momenten om in te stromen: voor en na de zomer.

Ervaringsdeskundige

In juni, september en november 2020 komt de CoP bij elkaar. De agenda van deze bijeenkomsten wordt grotendeels bepaald door de leden van de CoP en is afhankelijk van waar de leden behoefte aan hebben. Tijdens een bijeenkomst van de CoP staan 2 onderwerpen op de agenda. Er is een ervaringsdeskundige aanwezig om deze onderwerpen toe te lichten. Zo komt het behalen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder voor alle deelnemende waterschappen steeds dichterbij.

Meedoen?

Ook meedoen met de CoP? Aanmelden kan bij maud.vastbinder@skao.nl. Let op: er is beperkt plek!

Op de foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het eerste waterschap in Nederland dat het certificaat voor de CO2-Prestatieladder heeft behaald.

De CoP wordt georganiseerd door Unie van Waterschappen en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) met geld uit de Klimaatenveloppe beschikbaar gesteld door het ministerie van IenW.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn