Onderzoek nodig naar PFAS onder grondwaterniveau

25 februari 2020

De Unie van Waterschappen heeft het verzoek gedaan om extra onderzoek te doen naar het gedrag van PFAS onder grondwaterniveau. Aanleiding hiervoor is het feit dat bij de aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader per 1 december 2019 enkele diepe plassen aan het hoofdwatersysteem zijn opengesteld voor bagger met beperkte gehaltes aan PFAS.

Voor waterschappen is het belangrijk dat onderzocht wordt of er ook in regionale diepe plassen PFAS-houdend materiaal op een verantwoorde manier kan worden toegepast. Er zijn momenteel echter nog geen wetenschappelijke criteria beschikbaar om de risico’s hiervan te toetsen. Deze criteria zijn nodig om lokaal beleid van waterschappen te kunnen onderbouwen.

Regionale plassen

Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek gaan de waterschappen op korte termijn samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat nader onderzoek doen naar geohydrologische geïsoleerdheid van regionale plassen bij waterschappen.

PFAS-debat

Op 19 februari 2020 debatteerde de Tweede Kamer over PFAS. Hierin werd ook gesproken over de brief aan de Kamer van 13 februari 2020, waarin de minister een update geeft over de aanpak PFAS.

Kamer kritisch

De Tweede Kamer toonde zich kritisch over de manier waarop minister Van Veldhoven de PFAS-problematiek heeft aangepakt. Partijen als VVD, CDA en PVV vinden dat de minister te strikt en streng gehandeld heeft, terwijl partijen als GL, PvdA en SP vinden dat bescherming tegen PFAS strenger kan. De minister bood vervolgens haar excuses aan voor de problemen rond de PFAS-normen vorig jaar. Ook erkende de minister dat de communicatie beter had gekund.

Structurele aanpak PFAS en opkomende stoffen

De Unie is verheugd dat het ministerie een structurele aanpak gaat opzetten voor opkomende stoffen in grond en waterbodems. De verwachting is dat een definitieve handelingskader PFAS voor grond en waterbodems eind dit jaar in concept klaar is. Ook is een start gemaakt met een algemene methodiek voor opkomende stoffen in grond en waterbodems. Daarnaast wordt een integrale aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen en opkomende stoffen in grond, lucht en water ontwikkeld.

De aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader met verruiming van de normen heeft er toe geleid dat projecten van waterschappen worden aanbesteed en grondverzet weer mogelijk is.

Voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over aanpak PFAS in de bodem

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn