Overgangsperiode voor Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

31 december 2020

Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De belastingkantoren van de waterschappen zetten de laatste puntjes op de i. Inwoners merken niets van een eventuele vertraagde implementatie. De waterschappen hebben namelijk geanticipeerd op de wet en kunnen de juiste beslagvrije voet berekenen als dat nodig is.

De wet moet ervoor zorgen dat mensen met schulden genoeg geld overhouden om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Soms gaat bij mensen met schulden een te groot deel van het inkomen op aan het aflossen van de schuld. De wet is nodig omdat de huidige regels te vaak niet worden gevolgd.

Knelpunten

De Wet pakt de volgende knelpunten aan:

  • de berekeningswijze van de beslagvrije voet;
  • de gegevens die daarvoor met verschillende instanties moeten worden uitgewisseld;
  • het uiteindelijke proces tot vaststelling van de beslagvrije voet.

Software aanpassen

Om deze knelpunten op te lossen, moeten de belastingkantoren van de waterschappen de software aanpassen die wordt gebruikt voor de invordering van lokale belastingen. Daarnaast moeten processen worden aangepast, werknemers worden getraind en een nieuwe communicatiestrategie worden ontwikkeld. De Unie van Waterschappen raadt de belastingkantoren dringend aan om haast te maken met de implementatie van de Wet en om contact op te nemen met VNG Realisatie. Die biedt implementatieondersteuning.

Effectieve aanpak

De Unie van Waterschappen heeft de afgelopen maanden in goed overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangedrongen op een voortvarende en effectieve aanpak om op tijd klaar te kunnen zijn voor de inwerkingtreding van de Wet op 1 januari 2021.

Overgangsperiode

Het ministerie van SZW heeft waterschappen en gemeentes een overgangsperiode tot 1 juli 2021 gegeven. Zo is er tijd om de benodigde software te ontwikkelen en te implementeren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn