Uw zoekresultaten voor: Agrarische emissies
Organisatie

Gevonden in pagina's

…het Bestuursakkoord Water Terugdringen van agrarische emissies Herijken van fiscaal beleid Profileren van de waterschappen in wetgevingsprocessen Moderne overheid Behoud van financiële ruimte voor waterschappen Informatieveiligheid Vergroten van doelmatigheid Bedrijfsvergelijkingen,…


Jantine Haverkamp

Gevonden in medewerkers

Jantine Haverkamp 06 – 2096 5611 jhaverkamp@uvw.nl maandag dinsdag donderdag vrijdag Nee…


Marianne Mul

Gevonden in medewerkers

Marianne Mul 06 – 4634 3708 mmul@uvw.nl Beleidsadviseur waterkwaliteit maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee…


Sander Mager

Gevonden in medewerkers

Portefeuille Waterkwaliteit Waterketen en emissies Vergunningverlening en handhaving Duurzaamheid (m.n. grondstoffen en circulaire economie) 070 3519751 sander.mager@agv.nl flexibel Vice voorzitter Sander Mager Ja…


Commissiedebat Mestbeleid 15 september 2021

Gevonden in inbreng

…Waterwet dat om de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen er waterkwaliteitsnormen moeten gelden en dat lozingen en emissies van milieuschadelijke stoffen in het water zijn verboden….


Gewasbeschermingsmiddelen

Gevonden in pagina's

…gesloten. Waterbewust ondernemen is onderdeel van de goede landbouwpraktijk met nauwelijks emissies van schadelijke stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, naar het oppervlaktewater. Gebruik door particulieren Ook particulieren gebruiken gewasbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld…


Agrarische emissies

Gevonden in standpunten

Waterschappen vinden dat de landbouw in de toekomst in evenwicht moet zijn met de omgeving. Dit houdt in: Het watermilieu wordt zo min mogelijk belast met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en…