Proef Quick Scan Waterschapsdemocratie van start

14 juni 2021

De waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Vechtstromen doen mee aan een proef met de Quick Scan Waterschapsdemocratie. Dat is een hulpmiddel om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de democratie en participatie bij het waterschap.

Waterschapsbestuurders, ambtenaren en inwoners, instellingen en bedrijven krijgen een online vragenlijst. Daarin wordt gevraagd hoe ze kijken naar hun waterschapsdemocratie. De quick scan is een initiatief van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

Inzicht in wensen

De quick scan geeft een beeld van de stand van de democratie in het betreffende waterschap. Het biedt inzicht in de wensen en oordelen van waterschapsbestuurders, ambtenaren, inwoners, instellingen en bedrijven. Vinden zij dat wat bij het waterschap gebeurt transparant? Zijn ze op de hoogte van inspraakmogelijkheden? Ook zijn er tips en suggesties voor verbeteringen.

Experiment

“Voor ons is het ook een experiment”, vertelt dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen in de Provinciale Zeeuwse Courant. “We stellen ons hiermee misschien wat kwetsbaar op, maar ik vind dat we dat moeten aandurven.”

Resultaten

De scan wordt al succesvol gebruikt bij gemeentes. Deze proef van de 3 waterschappen maakt het mogelijk om de scan ook aan te sluiten op het waterschap. De eerste resultaten worden deze zomer verwacht.

Meer informatie over de quick scan voor waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn