Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) + Convenant

23 november 2021
Alle overheidspartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) gaan zich samen nog meer inzetten om de doelen van het Brzo te realiseren en intensiever samen te werken. Waterschappen zijn een van deze betrokken overheidspartijen.
Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn