Grondstoffenakkoord

1 maart 2017
De waterschappen werken samen met 400 organisaties aan een 100 % circulaire economie en 50 % minder primair grondstoffengebruik in 2050.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn