Handreiking waterbeheerprogramma’s. Van plan naar programma

5 oktober 2020


> Download pdf

In 2013 is een handreiking verschenen die waterschappen kan helpen bij het opstellen van een waterbeheerplan. Inmiddels staat de invoering van de Omgevingswet voor de deur, net als een nieuwe planronde. Deze handreiking bouwt voort op het fundament dat met de vorige handreiking is gelegd en voegt er nieuwe inzichten aan toe.

Van Waterwet naar Omgevingswet

Het belangrijkste verschil zit ‘m in het wettelijk kader: van de Waterwet naar de Omgevingswet, waarbij dat verschil wel blijkt mee te vallen. Er zijn vooral meer mogelijkheden ontstaan. Deze handreiking gaat uit van de Omgevingswet. Al is de Waterwet formeel juridisch nog het wettelijk kader bij het verschijnen van deze handreiking.

Inhoud handreiking

De handreiking stelt vooral vragen die belangrijk zijn bij de realisatie van het waterbeheerprogramma (WBP). Een deel van de vragen wordt beantwoord, al moet duidelijk zijn dat dit geen blauwdruk is. Antwoorden zijn mogelijke antwoorden die overigens vaak wel een logische handelswijze verwoorden. Sommige dingen zijn gewoon heel handig en logisch om te doen, ook al is dat wettelijk niet verplicht. Hiervoor hebben we ervaringen gebruikt van verschillende waterschappen.

  • Hoofdstuk 1 – Inleiding
  • Hoofdstuk 2 – Wat moet?
  • Hoofdstuk 3 – Wat willen we? Een gemeenschappelijke lijn.
  • Hoofdstuk 4 – Wat mag? Keuzes in de aanpak en in de structuur van het WBP.
  • Hoofdstuk 5 – Aanbevelingen voor het Kaderrichtlijn Water (KRW)-gedeelte van het WBP.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn