Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschappen

3 oktober 2016


> Download deze publicatie

De Unie van Waterschappen stimuleert de professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk van de waterschappen. Professionalisering is daarbij niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid.

Het doel van het aanvullend beleid is:

  • Richting geven aan de inkoop- en aanbestedingspraktijk;
  • Een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap ondersteunen;
  • Meer uniformiteit tussen waterschappen en andere overheidsinstellingen bevorderen.

Sinds april 2013 werken de waterschappen met een geharmoniseerd inkoopbeleid. Daarmee dragen de waterschappen bij aan de uniformering van de decentrale overheden. In 2015/2016 is dit beleid geëvalueerd en waar nodig herzien. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe Europese regelgeving en daarop gebaseerde nationale wetgeving die op dat moment beschikbaar was.

Met dit beleid streven de waterschappen deze doelstellingen na:

  • Op een goede en verantwoorde manier inkopen en aanbesteden;
  • Aandacht besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit;
  • Bijdragen aan mogelijke besparingen;
  • Zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten realiseren;
  • Mogelijkheden om bij het aanbesteden van opdrachten een rol toe te bedelen aan marktpartijen, gericht op het verkrijgen van duurzame en innovatieve oplossingen en ideeën.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn