Inspiratieboekje circulaire economie waterschappen

10 juni 2020


> Download deze publicatie

Waterschappen zijn steeds actiever op het gebied van circulaire economie. In dit inspiratieboekje worden 5 voorbeelden uitgelicht om te illustreren en te inspireren. Naast een beschrijving van het project geven we aan
welk beleidsinstrument het waterschap heeft ingezet bij de betreffende activiteit. Op deze manier wordt duidelijk op welke manier je als overheid invloed kan hebben op het bereiken van een circulaire economie.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn