Klimaatmonitor waterschappen verslagjaar 2019

14 september 2020


> Download pdf

De Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2019 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie.

De Unie van Waterschappen (UvW) heeft in het voorjaar van 2010 met het Rijk een Klimaatakkoord getekend. In dit
akkoord zijn de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid vastgelegd. De verandering van
het klimaat moet worden tegengegaan (mitigatie) en de kwetsbaarheid voor de gevolgen hiervan verminderd
(adaptatie).

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn