Klimaatmonitor waterschappen verslagjaar 2020

17 september 2021


> Download pdf

De Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2020 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid van het individuele waterschap en van de hele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie.

Deze hoofdlijnen uit het Klimaatakkoord worden in de Klimaatmonitor onderzocht

  • 30 procent energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020;
  • 40 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020;
  • 30 procent minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020;
  • 100 procent duurzame inkoop in 2015;
  • De waterschappen verminderen de CO₂-uitstoot van vervoerskilometers in het werkverkeer en in het woon-werkverkeer.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn