Model projectbesluit voor primaire waterkeringen

1 juni 2020


> Download deze publicatie

Bijlage bij de Handreiking projectbesluit – juni 2020

Het Model projectbesluit is een onderdeel van de Handreiking projectbesluit en als zodanig opgenomen als
bijlage in de handreiking. Het model voorziet per onderdeel van het projectbesluit in:

  • een toelichting;
  • aandachtspunten en aanbevelingen;
  • tekstsuggesties;
  • het wettelijk kader;
  • een verwijzing naar het relevante hoofdstuk of relevante hoofdstukken in de Handreiking projectbesluit.

De inhoudsopgave van dit model kan worden gebruikt als inhoudsopgave voor het projectbesluit.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn