Nationale Omgevingsvisie

21 maart 2021
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) beschrijft urgente opgaven waar Nederland nu of in de toekomst mee te maken krijgt. Overheden werken samen om de transitieopgaven in de NOVI gezamenlijk uit te voeren. Partijen, zoals de waterschappen, VNG, IPO en het Rijk leveren vanuit ieders rol een bijdrage aan een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn