Onderzoek vergelijking MJA3 CO2-prestatieladder

7 september 2020


> Download deze publicatie

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) – Unie van Waterschappen

In Nederland doen ruim 1.000 bedrijven uit verschillende sectoren mee aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3). In dit vrijwillige convenant hebben deze bedrijven de afspraak gemaakt met de overheid om de energie-efficiency van hun producten en diensten te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, met als doelstelling een energie-efficiencyverbetering van 30% in de periode 2005-2020.


De MJA3 heeft een looptijd tot en met 2020. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat is inmiddels een traject gestart om te kijken naar een mogelijke opvolger van het MJA3-convenant. Hoe dit vorm gaat krijgen is momenteel nog niet bekend.


Meerdere sectoren en bedrijven zoeken voor na 2020 naar een opvolger voor de gestructureerde aanpak die de MJA3 kent. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de CO2-Prestatieladder als managementsysteem voor organisaties geschikt is als opvolger van de MJA3. Hierbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de deelnemende organisaties wat zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen beiden zijn. Naast een algemene vergelijking tussen beide instrumenten, wordt ook nader ingegaan op ervaringen in drie sectoren met beide instrumenten. Dit zijn de ICT-sector, de waterschappen en de railsector. Deze drie sectoren kenmerken zich door deelnemers met een veelheid aan inrichtingen.

Specifiek voor de waterschappen is gekeken naar de link tussen de CO2-Prestatieladder en de Klimaatmonitor Waterschappen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn