Overzicht grondwateronttrekkingen

15 januari 2021


> Download deze publicatie

De Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal overleg constateren dat de droge periodes van de afgelopen jaren tot een toename hebben geleid in het aantal en de hoeveelheid rondwateronttrekkingen, vooral voor beregening in de landbouw.

De toename van de watervraag in combinatie met de afnemende waterbeschikbaarheid door droogte zet het grondwatersysteem onder druk. Dat is aanleiding voor provincies en waterschappen om hun grondwaterbeleid te herijken en waar nodig aan te passen. De inzet daarbij is om de registratie en metingen van grondwateronttrekkingen te verbeteren, de cumulatieve effecten van de onttrekkingen te onderzoeken en te zorgen dat de onttrekkingen en aanvullingen duurzaam in balans blijven, zowel in tijd als in ruimte.

Inhoud van het rapport

  1. Verdeling van de bevoegdheden grondwaterbeheer Nederland
  2. Inzicht in de grondwateronttrekkingen
  3. De beleidskaders voor de onttrekkingen vanuit provincies en waterschappen
  4. Het toezicht en de handhaving van de onttrekkingen
  5. De effecten van de grondwateronttrekkingen
  6. De conclusies
  7. Het handelingsperspectief
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn