Position paper gemeenschappelijk landbouwbeleid 2021-2027

1 november 2019


> Download pdf

Dit position paper is een nadere uitwerking van de position paper Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit 2018. Om een aantal redenen is er behoefte om een enkele zaken rond de positie van de waterschappen nader uit te werken of bij te stellen. Die redenen zijn:

  • Het vertraagde besluitvormingsproces in Brussel overhet Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het GLB;
  • De daardoor vertraagde uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan (NSP);
  • De voorziene transitieperiode tussen het huidige en het nieuwe GLB.

Deze position paper is het bestuurlijke standpunt van de waterschappen richting overheden
en maatschappelijke organisaties.