Positionpaper biodiversiteit: waterschappen aan de lat> Download deze publicatie

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een samenhangend geheel. Het is één van de belangrijkste systemen op aarde, waar onze leefbaarheid van afhankelijk is. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem. Dit systeem staat onder druk, en nadert de kritieke grens die nodig is om onze biosfeer in stand te houden. Als samenleving moeten we daarom onze negatieve impact verminderen, en werken aan de verdere versterking van de biodiversiteit. Wat kunnen waterschappen bijdragen aan biodiversiteit en wat is onze inzet richting de overige partijen? Een vraag die een antwoord van ons behoeft, aangezien het werk van de waterschappen afhankelijk is van de ecosystemen.

Goede biodiversiteit helpt het waterschapswerk. Daarbij stopt biodiversiteit niet bij de slootkant, maar zijn water, bodem en lucht onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organismen stoppen ook niet bij een gemeentegrens of op de grens tussen landbouw en natuur. Oftewel: een goede biodiversiteit is een brede maatschappelijke opgave, waar het waterschap als medeoverheid zijn rol in kan vervullen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn