Terugmelding stuurgroep aanpassing belastingstelsel van 2 juli 2020

2 juli 2020


> Download deze publicatie

Op 2 juli vond de derde vergadering van de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020 plaats. Deze stuurgroep ontwikkelt in opdracht van de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen voorstellen die een aantal urgente knelpunten in het belastingstelsel moeten oplossen. Daarbij wordt een aantal zogenoemde meekoppelkansen meegenomen. In de stuurgroep is er bestuurlijke deelname uit alle 21 waterschappen.

De stuurgroep heeft besloten over de ‘meekoppelkansen’. Dit zijn voorstellen waarvoor bij de waterschappen in het verleden groot draagvlak was. Om deze reden worden ze nu door de stuurgroep meegenomen. Ook nu bleek het draagvlak groot, want de stuurgroep heeft de volgende voorstellen vastgesteld:

 1. Plusvoorzieningen in de watersysteemtaak apart in rekening brengen bij de
  belanghebbenden bij de voorzieningen;
 2. De tariefdifferentiatie voor glasopstanden in de Waterschapswet laten staan;
 3. De waterschappen meer mogelijkheden geven om waardevol afval- en rioolwater te
  belonen;
 4. Expliciet in de Waterschapswet opnemen dat waterschappen de kosten die ze maken om de
  afvoer van hemelwater naar de rioolwaterzuiveringen te beperken, kunnen verhalen via de
  zuiveringsheffing.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn