Wie zitten er in de stuurgroep aanpassing belastingstelsel?

12 maart 2020


> Download deze publicatie

Menno Snel – onafhankelijk voorzitter
Peter Ketelaars – Waterschap Aa en Maas
Peter Smit – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Theo Schots – Waterschap Brabantse Delta
Vincent Lokin – Waterschap De Dommel
Bernard de Jong – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Peter Ouwendijk – Hoogheemraadschap van Delfland
Herman Odink – Waterschap Drents Overijsselse Delta
Bé de Winter – Wetterskip Fryslân
Ruud Maarschall – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Piet Kome – Waterschap Hollandse Delta
Jan Batelaan – Waterschap Hunze en Aa’s
Remy Sleijpen – Waterschap Limburg
Eisse Luitjens – Waterschap Noorderzijlvest
Berend Jan Bussink – Waterschap Rijn en IJssel
Marco Kastelein – Hoogheemraadschap van Rijnland
Goos den Hartog – Waterschap Rivierenland
Denis Steijaert – Waterschap Scheldestromen
Jos Verdoold – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Bert van Vreeswijk – Waterschap Vallei en Veluwe
Wim Stegeman – Waterschap Vechtstromen
Tom Vereijken – Waterschap Zuiderzeeland
Rogier van der Sande – Unie van Waterschappen
Toine Poppelaars – Unie van Waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn